Swami Girishanand Saraswati
"Anand Vrindavan"
Moti Jheel, Vrindavan
Dist. Mathura, Uttar Pradesh
Phone: 0565- 2540487,2540561

 

Swami Girishanand Saraswati
"Saket Dham"
Gwari Ghat (Daroga Ghat)
Jabalpur - Madhya Pradesh
Phone: 0761-2751942, 9425154672