Event Date

Location

Time / Host

2019

  MAY
 

5th May to 7th May

Pravachan @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan

Shri Puneet Bhatia

13th May

Janaki Navami, Kalyanika Ashram, Dol, Distt. Almora

Shri Ashok Tekriwal

  JULY
 

2nd July

Guruji's Birthday , Saket Dham, Jabalpur

 

10th July to 18th July

Pravachan @Prempuri Ashram, Mumbai

 

16th July Guru Purnima, Prempuri Ashram, Mumbai  
23rd July to 30th july Shrimad Bhagwat Katha, Munger, Bihar Swami Shri Niranjananand Ji
  AUGUST
 
1st August Anand Jayanti@ Prempuri Ashram, Mumbai  
17th August to 23rd August Janmasthami Pravachan @ New Delhi
Timing : 6:00 pm to 8:00 pm
Shri Rajendra Khaitan
28th August to 3rd September Shrimad Bhagwat Katha, Shri Rameshwaram Shri Santosh Tiwari
  SEPTEMBER
 
6th September Radha Ashtami @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
8th September to 12th September Pravachan@ Yogashram, Munger, Bihar Swami Shri Niranjananand Ji
  OCTOBER
 
29th September to 13th October @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
27th October Diwali @ Saket Dham, Jabalpur  
  NOVEMBER
 
4th November to 11th November Shrimad Bhagwat Katha, Vrindavan Shri Devkinandan Himmatramka
  DECEMBER
 
1st December to 7th December Shrimad Bhagwat Katha, Varanasi Shri Manoj Rai
13th December to19th December Shrimad Bhagwat Katha, @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
26th December to 29th December Pravachan, Kolkata Shri Murari Lal Diwan
31st December Bhajan Sandhya, Kala mandir, Kolkata Sree Sharanam Trust
  JANUARY - 2020  
1st to 5th January Pravachan, Kala mandir, Kolkata Manju shri Khaitan