Event Date

Location

Host

2018

7th Nov

Deepavali @ Saket Dham, Jabalpur

 

14th to 21st Nov

Shrimad Bhagwat Katha @ Dwarika, Gujrat

Mrs & Mr. Amardutt Goyal

5th Dec

Aaradhan Mahotsav @ Sree Anand Vrindavan, Vrindavan

 

9th to 15th Dec

Shrimad Bhagwat Katha@ Vrindavan

Smt. Priti and Shri Puneet Bhatia

26th to 29th Dec

Pravachan @ Kolkata

Smt & Shri Murarilalji Deewan

31st Dec

Bhajan Sandhya @ Kolkata

Shri Sharnam Trust

2019

2nd to 6th Jan

Pravachan @ Kalamandir Kolkata

Shri B.K. Birla

8th to 15th Jan

Shrimad Bhagwat Katha@ Jabalpur, Gopal Sadan

Timing 3:00 to 7:00 pm

28th Jan to 4th Feb

Shrimad Bhagwat Katha@ Jabalpur, Barela

Timing 2:00 to 6:00 pm

15th Feb to 22nd Feb

Brij Darshan, Vrindavan

28th Feb to 4th Mar

Varshikotsav, Rameshwaram Mahadev@ Jabalpur

Saket Dham

25th March to 31st Mar

R K Mission, New Delhi

6:00 to 8:00 pm