Event Date

Location

Time / Host

2019

2nd to 6th Jan

Pravachan @ Kalamandir Kolkata

Shri B.K. Birla

8th to 15th Jan

Shrimad Bhagwat Katha@ Jabalpur, Gopal Sadan

Timing 3:00 to 7:00 pm

28th Jan to 4th Feb

Shrimad Bhagwat Katha@ Jabalpur, Barela

Timing 2:00 to 6:00 pm

15th Feb to 22nd Feb

Brij Darshan, Vrindavan

28th Feb to 4th Mar

Varshikotsav, Rameshwaram Mahadev@ Jabalpur

Saket Dham

20th Mar to 21st Mar

Holi @ Vrindavan

20th Phool Holi @ jait at afternoon

24th Mar to 30th Mar

R K Mission, New Delhi

6:00 to 8:00 pm

  APRIL
 

6th April to 13th April

Pravachan @ Birla Mandir, New Delhi

Timing : 6:00 to 8:00 pm,
Smt Rajshree Birla

13th April Ram Navami, New Delhi  
19th April Hanuman Jayanti, Surat Shri Rajesh Kedia

24th April to 30th April

Shrimad Bhagwat Katha@ Munger, Bihar

Swami Shri Niranjananand ji

  MAY
 

5th May to 7th May

Pravachan @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan

Shri Puneet Bhatia

13th May

Janaki Navami, Kalyanika Ashram, Dol, Distt. Almora

Shri Ashok Tekriwal

  JULY
 

10th July to 18th July

Pravachan @Prempuri Ashram, Mumbai

 

16th July Guru Purnima  
  AUGUST
 
1st August Anand Jayanti@ Prempuri Ashram, Mumbai  
4th August to 11th August Shrimad Bhagwat Katha, Banglore Shri Nand Kishore Rathi
17th August to 23rd August Janmasthami Pravachan @ New Delhi
Timing : 6:00 pm to 8:00 pm
Shri Rajendra Khaitan
28th August to 4th September Shrimad Bhagwat Katha, Shri Rameshwaram Shri Santosh Tiwari
  SEPTEMBER
 
6th September Radha Ashtami @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
8th September to 12th September Pravachan@ Yogashram, Munger, Bihar Swami Shri Niranjananand Ji
  OCTOBER
 
29th September to 13th October @ Shri Radha Govind Mandir, Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
27th October Diwali @ Saket Dham, Jabalpur  
  NOVEMBER
 
4th November to 11th November Shrimad Bhagwat Katha, Vrindavan Shri Devkinandan Himmatramka
28th November to 5th December Shrimad Bhagwat Katha, Varanasi Shri Manoj Rai